IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA

El dibuix com a eina descriptiva de la morfologia del subjecte natural. Il·lustracions per a publicacions científiques, enciclopèdies, guies de camp...

IL·LUSTRACIÓ EDUCATIVA

El dibuix com a eina descriptiva e interpretativa en processos, successos o aspectes funcionals. Apropiat per a qualsevol publicació didàctica...

IL·LUSTRACIÓ DIVULGATIVA

El dibuix com a interpretació i recreació del món natural. Il·lustracions adequades per a la publicitat o la divulgació científica i mèdica...