CRANIS DE DIFERENTS MAMÍFERS
PERDIU ROJA
FIGUERES DE MORO
TABÀNID
L
<I>Carabus rutilans</I>
BULB COPULADOR DE <I>Leptiphantes</I>
ORIOL <I>Oriolus oriolus</I>
<I>Bonellia viridis</I> EQUIUROIDEU i DIVERSES ASCIDIES
UN CTENÍZID, ARANYA MIGALOMORFA. Detalls morfològics
EL NIU DE<I>Nemesia sp.</I>
ANATOMIA INTERNA DELS DIFERENTS GRUPS DE PEIXOS
EL SALT DEL TARSER
<I>Triceratops</I>
ANATOMIA INTERNA DE DIFERENTS GRUPS DE CRUSTACIS
CERAMBÍCIDS: <I>Phytoecia coerulea</I>
<I>Sepia officinalis</I>
PECES BUCALS D
PEIXOS DE LA COSTA BRAVA
ESCARABATS IBÈRICS: Cerambycidae, Bruchidae y Chrisomelidae
MAMÍFERS SALTADORS
ANATOMIA COMPARADA DELS ARTRÒPODES
DRAGO: <I>Dracaena draco</I>
FREGATES AL NIU
<I>Megabunus diadema</I>, OPILIÓ
MOL·LUSCS